Isola Mestertekk

Isola Mestertekk er et ett lags takbelegg for skrå og flate tak. Dette takbelegget benyttes på alle vanlige underlag, både i varme, kompakte tak og luftede takkonstruksjoner. Velegnet til både nybygg og når det skal legges nytt tak. Isola Mestertekk kan legges på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater. Produktet har som stamme en kraftig polyesterfilt med påkasjert aluminiumsfolie. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden er med unntak av en sidekant bestrødd med knust skifer.

Undersiden er dekket med tynn plastfilm.

Dimensjon: 1×10 m og 1×7 m
Finnes i flere fargevarianter.

Isola Mestertekk har følgende godkjenninger

Nemko Certification AS, lisensnr. 538, vedlegg 4
SINTEF Byggforsk, Teknisk Godkjenning nr. 2022
SINTEF Byggforsk, Produktsertifikat 1071-CPD-1100

Samsvarserklæring

Produktsertifikat 1071-CPD-1100
Isola Mestertekk er CE-merket
Isola Mestertekk tilfredstiller brannteknisk klasse B ROOF (+2) iht. prEN 13501-5 på alle underlag.
Prøving er utført iht. ENV 1187-2
Isola as er sertifisert iht. kravene i NS-EN ISO 9001:2000

Egenskaper

Isola Mestertekk er utviklet spesielt for norsk klima. Noen viktige egenskaper som beskriver produktet:
Strekkstyrke pr. lm bane på over 1,5 tonn.
Tøyelighet på over 20% ved ÷20 oC og over 40% ved +23 oC.
Styrke i festepunktet på 1200 N med rund Isola Skive d=40 mm