Referanser

Referanseprosjekter FlateTak AS

Referanseprosjekter takarbeid – FlateTak AS

 

Oppsal Parkeringshus   3600 m2             Isolering og papptekking                       2013

Oslo Sentralbanestasjon  2000 m2           Omtekking tak samt beslagsarbeid       2012

Norges Musikkhøgskole  2500 m2           Omtekking tak samt beslagsarbeid        2012

Skøyen Sykehjem  2300 m2                   Riving/isolering/tekking                         2011

REO Klemetsrud   1200 m2                    Riving/isolering/tekking                         2011

Grünerhallen  3400 m2                           Falloppbygging/omtekking                     2011

Paal Bergsvei 20  3300 m2                    Sannering/renovering/tekking tak            2011

Løkketangen, Sandvika 3950 m2            Renovering/omtekking tak                     2010